Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.
 • Hotel Den Haag - Nootdorp hanteert een zero tolerance beleid. Dit betekent dat bij het niet naleven van ons huisreglement of verdachte zaken er geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Den Haag - Nootdorp zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie. Als boeker van de kamer bent u verantwoordelijk voor de gasten die u meeneemt. Indien een gast die verblijft op een door u geboekte kamer de huisregels overtreed of zich schuldig maakt aan ongewenst of onrechtmatig gedrag, kunnen we u als boeker op de Alert List zetten en u aanspreken voor eventuele schade.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 18 jaar, met uitzondering van kinderen en jong volwassenen welke samen met hun ouders verblijven.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan enkel de politie.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Kinderen onder de 16 jaar mogen de faciliteiten zoals het zwembad, wellness en fitness alleen betreden met toezicht.
 • Het betreden van het zwembad of wellness centrum is alleen toegestaan met badkleding.
 • Een handdoek is verplicht bij het betreden van ons zwembad, wellness center en fitness.
 • Een eigen bed voor een kind/baby is ten alle tijden verplicht op de kamers

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Het is niet toegestaan de kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgasballonnen te gebruiken in het hotel of in het bezit te zijn van een tank gevuld met lachgas.
 • Overlast te veroorzaken door o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer en de brandweer moet uitrukken, dan zullen de voorrijdkosten van € 275,00 aan u worden doorbelast. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret.
 • Met meerdere personen op de kamer te zijn dan het toegestane aantal.
 • Het ontvangen van bezoek op de kamer.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Het is niet toegestaan om in het zwembad consumpties te nuttigen of glaswerk mee te nemen. Ook zijn dieren niet toegestaan in het wellness centrum.

Reglement hotelkamers:

 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Dit geldt ook in de kamers. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 175,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Indien het brandalarm afgaat door het roken op de kamer en de brandweer moet uitrukken, dan zullen de voorrijdkosten van € 275,00 aan u worden doorbelast. Dit geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret.
 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti en (helium) ballonnen zijn niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze kunnen aantonen bij check-in.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling. Dit geldt ook voor het gebruik of in het bezit hebben van lachgas.
 • In de Luxe en comfort kamers is het niet toegestaan om met meer dan drie personen in de kamer te zijn.
 • Gevonden voorwerpen worden 30 dagen bewaard. Hierna is het niet meer mogelijk om deze terug te vragen.
 • Wanneer u na 23:00 uur incheckt vragen wij om een borg van €150 boven de kamerprijs.